Onze diensten

toegevoegde waarde opnieuw uitvinden

Bemiddeling

Download

Bemiddeling wordt bij DELEN ABC op twee manieren ingevuld:
Bij arbeidsconflicten: MEDIATION
Bij arbeidsongeschiktheid: RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR

Mediation

Soms komt het voor dat u in een conflict belandt. Op het moment dat u dit zelf niet kan oplossen, kan mediation een oplossing bieden. Een mediator is een onafhankelijk en onpartijdige conflictbemiddelaar, die beide partijen helpt een aanvaardbare oplossing te creëren. Uitgangspunt hierbij is vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Beide partijen stellen zich op in een proces, dat de mediator begeleidt. Hierbij heeft hij niet zo zeer oog voor de formele standpunten, maar vooral voor de belangen van de partijen. Samen zullen zij zo hun eigen oplossing creëren; een win-win situatie. Voordelen van mediation zijn dat er ruimte is voor creatieve oplossingen, dat het proces snel kan worden afgerond, dat het goedkoop is, dat het niet het vertrouwen beschadigt maar herstelt en het biedt een hoge acceptatiegraad. Een mediation start met een gezamenlijk geformuleerd probleem en eindigt met een gezamenlijk getekende overeenkomst.

Doel: overeenstemming bereiken tussen twee (of meerdere) partijen in een conflict.
Middel: gemiddeld drie tot vijf bijeenkomsten met tussenpozen van een tot twee weken.
Werkwijze: de mediator regisseert de bijeenkomsten, schrijft het verslag na elke bijeenkomst, controleert de gemaakte afspraken en begeleidt voortgang. Soms zijn er huiswerkopdrachten.
Vorm: twee (of meer) personen (of partijen) onder begeleiding van mediator.

Re-integratie tweede spoor

Oorspronkelijk voor de afdeling ziektewet arbo van het UWV heeft DELEN ABC een begeleidingstraject ontwikkeld. Uitgangspunt moest zijn dat er voor de klanten van het UWV maatwerk kan worden aangeboden. Maar misschien nog wel belangrijker is het inzicht dat de professionals van het UWV ondersteund dienen te worden bij hun cliënt begeleiding. Immers, de administratieve lastendruk is de laatste tijd zo toegenomen, dat er voor reguliere begeleiding te weinig tijd overblijft. Vanwege het grote succes bij de UWV collega’s is het aanbod ook toegankelijk gemaakt voor bedrijven en instellingen. Met het ontwikkelen van dit traject hoopt DELEN ABC uw (case)managers te ontzorgen. De kwaliteit van het traject zit hem ook in het gegeven dat het in totaal een kortdurende interventie is, waarbij in een van tevoren afgesproken termijn veel met de cliënt gebeurt. Het traject is opgebouwd rond drie uitgangspunten:

Transparantie door modulaire inkoop
Verslaglegging op vaste, aan WVP gerelateerde, momenten
Voortdurend inzicht in het re-integratieproces via een speciaal voor DELEN ABC ontwikkeld cliënt-volgsysteem

Inloggen in het systeem gebeurt heel gemakkelijk via de DELEN ABC website met een speciaal aan u verstrekt wachtwoord.

Natuurlijk zorgt DELEN ABC met de kwaliteit van de dienstverlening en de verslaglegging voor een uitgebreid en inzichtelijk WIA dossier, waarmee u in het uiterste geval met een gerust hart de WIA aanvraag bij het UWV kunt doen.