Onze diensten

advies dat werkt

Advies

Download

Succesvolle organisaties hebben één ding met elkaar gemeen: aandacht voor een gezonde werksituatie en een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers als het gaat om preventie en begeleiding van arbeidsverzuim en –ongeschiktheid. Ze worden hierbij ondersteund door professionals die adviezen en concrete oplossingen aanreiken.

Arbeidsdeskundige advisering

Al jaren is de wereld van de sociale zekerheid in beweging. Steeds vaker komt de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te liggen daar waar die hoort, gezamenlijk bij de werkgevers en de werknemers. Omdat bij wet geen verplichte aansluiting bij een arbodienst meer is geboden, is iedereen nu vrij om alleen dan dienstverlening in te kopen op het moment dat dit ook werkelijk nodig is. Op zo’n moment kan een arbeidsdeskundig advies van pas komen. Wij kunnen u adviseren op het gebied van wetgeving en beleid (algemeen), maar natuurlijk ook op het terrein van preventie, re-integratie en verzuimbeheersing (specifiek). Doordat wij binnen onze organisatie zowel arbeidsdeskundig als bedrijfsgeneeskundige expertise onder een dak hebben, is snel en deskundig maatwerk gegarandeerd. Bij onze advisering wordt veel aandacht besteed aan de WvP eisen die het UWV stelt. Natuurlijk houden wij hierbij de positie en het belang van de werkgever en de werknemer scherp in de gaten.

Vooruitlopend op de veranderende wetgeving heeft DELEN ABC zich eveneens bekwaamd in loonwaardebepaling. Wij zijn gecertificeerd loonwaarde bepaler en aangesloten bij www.loonwaarde-expert.nl

Bedrijfsgeneeskundige advisering

Door middel van snelle analyse, heldere rolverdelingen en goede advisering helpen wij complexe en vaak ook onbegrepen inzetbaarheidproblemen aan te pakken en op te lossen.

Onze insteek is het doorbreken van probleemonderhoudende factoren, het sturen op mogelijkheden, het aanspreken op verantwoordelijkheden, het coachen van betrokkenen en het vergroten van de motivatie. Vanuit ketenbenadering (meerdere problemen in de juiste volgorde aanpakken) draagt DELEN ABC op een vruchtbare manier bij aan het oplossen van het probleem. Wij zijn er van overtuigd dat sturen op mogelijkheden meer oplevert dan stilstaan bij problemen. Reactivering en motivering zijn daarbij sleutelwoorden, creativiteit leidt tot verrassende oplossingen. Wij bieden werkgevers en werknemers deskundigheid en vertrouwen. Vanwege onze jarenlange ervaring kunnen we daarbij ook gebruik maken van een netwerk hulpverleners en ondersteuners op het gebied van arbeid en gezondheid. Hierdoor is een eventuele verwijzing snel geregeld.

Scholing en training

DELEN ABC houdt zich ook bezig met scholing en training. Wij doen dit als docent en/of mentor bij opleidingsinstituten als Scolea en CS opleidingen, maar ook in company op aanvraag. Zo hebben wij de afgelopen jaren diverse trainingen aangaande preventie ziekteverzuim en functioneringsgesprekken gegeven. Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met een of meerdere professionele acteurs. DELEN ABC is CRKBO gecertificeerd. Dit betekent dat wij voor scholing en training geen BTW in rekening hoeven te brengen.